Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức học tâp, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(02/01/2019 14:59)

Sáng 28/12/2018, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tâp, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đối với toàn bộ đảng viên, quần chúng trong cơ quan nhằm sớm đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Cường - Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc Hội nghị đồng thời là báo cáo viên trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản và cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XII.

C:\Users\hoaihd\Desktop\hiền.png

Đồng chí Lương Văn Cường – Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng được quán triệt gồm: Kết luận số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Năm đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này rất quan trọng trong toàn Đảng bộ, giúp cho đảng viên và quần chúng nắm vững, hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các Nghị quyết, đặc biệt gắn với việc triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Sau khi được học tập đảng viên và quần chúng sẽ viết và nộp bài thu hoạch trong vòng 1 tuần sau khi được quán triệt./.

Triệu Thị Út Hiền


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 46
cdscv