Skip to main content

Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý” nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2019

(26/02/2019 14:59)

Ngày 26-02-2019, tại trụ sở Sở Tư pháp đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý” nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2019 giữa Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự, Đoàn luật sư tỉnh.

Tại buổi lễ, Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự đã tham gia đóng góp ý kiến mang tính xây dựng để quy chế phối hợp ban hành được thực hiện hiệu quả, phù hợp.

C:\Users\thanhnh\Downloads\IMG_2563.jpg

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia ký kết quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp được ký kết trên cơ sở sự thống nhất ý kiến cao giữa các cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong thực hiện thiết chế pháp lý, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển tỉnh Bắc Kạn./.

Phúc Đồng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 36
cdscv