Skip to main content

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(02/07/2019 16:14)

Thực hiện Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP, ngày 08/4/2019 giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2023. Ngày 02/7/2019, tại Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự buổi Lễ, về phía Sở Tư pháp có đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở, đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở, các đồng chí công tác tại Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật; về phía Tòa án nhân dân tỉnh có đồng chí Lương Văn Cường - Chánh án và đồng chí công tác tại Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng.

Đồng chí Lương Văn Cường và đồng chí Hồ Thị Kim Ngân đã thay mặt Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp ký kết bản Kế hoạch. Đây là văn bản quan trọng, nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của hai cơ quan trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

D:\Vanban lam viec\Hiếu. Văn bản làm việc từ tháng 12-2017\CỘNG TÁC VIÊN\Ký kết với Sở tư pháp\e32b60547d469918c057.jpg

(Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc)

D:\Vanban lam viec\Hiếu. Văn bản làm việc từ tháng 12-2017\CỘNG TÁC VIÊN\Ký kết với Sở tư pháp\58df07a21ab0feeea7a1.jpg

  

D:\Vanban lam viec\Hiếu. Văn bản làm việc từ tháng 12-2017\CỘNG TÁC VIÊN\Ký kết với Sở tư pháp\cdc721c73cd5d88b81c4.jpg

(Đồng chí Lương Văn Cường và đồng chí Hồ Thị Kim Ngân ký kết bản Kế hoạch)

CTV Ma Văn Hiếu


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 41
cdscv