Skip to main content

Luật thanh niên năm 2020 – hành lang pháp lý quan trọng dành cho thanh niên trong thời kỳ hội nhập!

(11/06/2021 14:59)

Trong suốt quá trình lịch sử cách mạng Việt Nam, thanh niên là lực lượng nòng cốt giữ vị trí quan trọng của Đảng. Để chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên và thực hiện tốt quản lý Nhà nước về thanh niên trong thời kỳ hội nhập, Quốc hội khóa 14 đã ban hành Luật thanh niên năm 2020 nhằm cụ thể hóa và phát huy tối đa nguồn lực thanh niên.

  

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/ĐTN ngày 28/5/2021 của Đoàn các cơ quan tỉnh về triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; Kế hoạch số 12-KH/CĐ ngày 02/6/2021 của Ban chấp hành Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh về tổ chức chiến dịch hè và triển khai Luật thanh niên năm 2020. Chiều ngày 07/6/2021 Chi đoàn đã tổ chức sinh hoạt định kỳ, tập trung triển khai, phổ biến những điểm mới Luật thanh niên đến toàn thể Đoàn viên. Đồng thời, khuyến khích đoàn viên tuyên truyền Luật rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, kênh thông tin chính thống.

image

Đ/c Bế Thị Huyền Thương – Bí thư Chi đoàn triển khai Luật thanh niên năm 2020

Qua triển khai, đoàn viên chi đoàn cơ bản nắm được 8 điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 với 7 chương, 41 điều, cụ thể: vai trò, trách nhiệm của thanh niên; nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của nhà nước đối với thanh niên; nguồn lực thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên; Tháng Thanh niên và trách nhiệm đối thoại với thanh niên; chính sách của nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của tổ chức thanh niên; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, nhà trường, gia đình đối với thanh niên.

Có thể nói, việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên 2020 là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, là cơ sở pháp lý quan trọng để khơi dậy sức mạnh và tinh thần xung kích của thanh niên cả nước nói chung, thanh niên Tòa án nói riêng. Qua đó, khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Luật thanh niên năm 2005 chưa hoàn thiện.

                      Trang Nga


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 148
cdscv