Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

(07/04/2022 10:13)

Phát huy thành tích đã đạt được năm 2021, ngay từ đầu năm 2022 Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022, đôn đốc, quán triệt các đơn vị trong Tòa án nhân dân hai cấp tập trung thực hiện tốt công tác xét xử, giải quyết các loại án, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

image

Đ/c Lương Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 05/4/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm, cụ thể:

Trong công tác xét xử, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn thụ lý 844 vụ, việc, đã giải quyết 575 vụ, việc, đạt tỷ lệ 68,1%.Trong đó, Án hình sự đã giải quyết 173 vụ/232 vụ, đạt tỷ lệ 75%; Vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại: đã giải quyết 326 vụ việc/535vụ, việc, đạt tỷ lệ 60,9%;Vụ án hành chính: thụ lý 01 vụ, đang trong quá trình giải quyết.Xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 76/76 hồ sơ ( đạt 100%).Công tác kiểm tra nghiệp vụ, thực hiện kiểm tra được 590 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp huyện, đồng thời ban hành 01 Thông báo kết luận kiểm tra đối với các bản án, quyết định nêu trên; kiểm tra được 369 bản án, quyết định đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tòa án và theo dõi, kiểm tra 12 hồ sơ rút kinh nghiệm sau phiên tòa.Trong công tác thi hành án hình sự, các quyết định thi hành án được ban hành đúng thời hạn luật định, đã ra quyết định thi hành án đối với 204/204 bị án, đạt tỷ lệ 100%, trong đó ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 157 bị án. Tòa án nhân dân hai cấp đã tổ chức được 12 phiên tòa rút kinh nghiệm/35 Thẩm phán (06 tháng cùng kỳ năm 2021 tổ chức được 05 phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng 07 vụ so với cùng kỳ). Đăng tải được 365 bản án, quyết định (cùng kỳ 06 tháng năm 2021 công bố được 279 bản án, quyết định, giảm 10 vụ so với cùng kỳ).

Công tác tiếp công dân của người đứng đầu đơn vị, công chức cũng được quan tâm, chú trọng (trong 06 tháng đầu năm người đứng đầu đơn vị tiếp 74 lượt; công chức khác tiếp 941 lượt công dân).

Song song với thực hiện tốt công tác xét xử, đơn vị đã quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ đơn vị vẫn còn những hạn chế như: có bản án, quyết định bị sửa do nguyên nhân chủ quan 4,5 vụ/575 vụ (chiếm tỷ lệ 0,78%), so với cùng kỳ năm 2021 tăng 01 vụ (06 tháng đầu năm 2021 sửa chủ quan 3,5 vụ), không có án bị hủy do nguyên nhân chủ quan; do tình hình dịch diễn biến phức tạp tại địa phương, nên các hoạt động phong trào của đơn vị chưa tổ chức thực hiện được theo kế hoạch đã đề ra.

image

Đ/c Nguyễn Khánh Phương, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị, công chức đã cùng thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đề xuất, kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao bổ sung biên chế công chức làm công tác văn thư, công chức phụ trách công nghệ thông tin đối với TAND cấp huyện nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

C:\Users\pc\Downloads\IMG_20220406_144406 (1).jpg

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Để phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, trong 06 tháng cuối năm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các văn bản chỉ đạo của Đảng về cải cách tư pháp, như: Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XIII và Nghị quyết Hội đồng nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022.

Hai là, nâng cao chất lượng xét xử, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và đăng tải bản án trên cổng thông tin điện tử TAND. Phối hợp tổ chức tốt phiên tòa trực tuyến trong thời gian tới.

Ba là, Quan tâm, nâng cao tỷ lệ hòa giải, đối thoại theo quy định của tố tụng, và tăng số lượng các vụ, việc hòa giải theo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Bốn là, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, Hội thẩm nhân dân, Hòa giải viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm, thực hiện tốt các kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đối với các đơn vị trong Tòa án nhân dân hai cấp.

Sáu, tăng cường thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án. Triển khai có hiệu quả hệ thống trực tuyến của đơn vị trong hoạt động xét xử của đơn vị. Triển khai thực hiện tốt phần mềm quản lý văn bản nội bộ của Tòa án nhân dân.

Bảy, tổ chức tốt các hoạt động phong trào do Tòa án nhân dân tối cao, địa phương phát động.

Tám, tăng cường công tác phối hợp với các Ban, đảng thuộc cấp ủy địa phương và các cơ quan tố tụng, các cơ quan, ban ngành liên quan ở địa phương.

Chín, thực hiện công các biện pháp phòng, chống dịch, tham gia tích cực các hoạt động chung tay phòng, chống dịch tại địa phương.

Người đưa tin: Ma Thị Thoa (TAND tỉnh Bắc Kạn)


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 54
cdscv