Loading...
Skip to main content

Chi bộ 4 tổ chức Hội nghị kiểm điểm "Tự phê bình và phê bình"

(07/06/2022 09:30)

Thực hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 18/4/2022 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 10-HD/ĐU ngày 18/5/2022 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 21/3/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Chiều ngày 06/6/2022, Chi bộ 4 – trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnhBắc Kạn tổ chức hội nghị kiểm điểm chuyên đề “Tự phê bình và phê bình” – đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng theo hướng dẫn.Đến dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Khánh Phương – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, UV BCH Đảng bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

C:\Users\ADMIN\Downloads\z3473046680175_b4726b04e6e9060d6c4a5361cb5df7ea (1).jpg

Đảng viên Chi bộ 4 tham dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Tại hội nghị, chi bộ đã nghe Báo cáo tự kiểm điểm của Chi ủy, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ và các đồng chí đảng viên giữ chức vụ trưởng, phó phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án và phòng Tổ chức cán bộ thanh tra và thi đua khen thưởng.

Kết quảcho thấy, những năm qua, cấp ủy chi bộ luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn, đột xuất đều được tập thể Chi ủy thảo luận trước khi đưa ra Chi bộ quyết định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 – CT/TW và kết luận số 01 – KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, hàng năm xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế đã được chỉ ra; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập thể cấp ủy, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tập thể, cá nhân bị xử lý kỷ luật, Chi bộ được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Phòng Tổ chức Cán bộ nhiều năm liền được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

 Sau khi nghe báo cáo tự kiểm kiểm của Chi ủy, và các cá nhân là trưởng, phó phòng thuộc diện kiểm điểm, các ý kiến thảo luận đều nhất trí với việc “tự soi” của Chi ủy, các cá nhân; các đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; việc “tự soi, tự sửa” là một nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình, gắn “Tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên với “Tự soi, tự sửa” của tập thể, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên. 


C:\Users\ADMIN\Downloads\z3473046683192_916b6e7eb2ccf2be81e8b076c0ad6afd (1).jpg

Đồng chí Nguyễn Khánh Phương – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, UV BCH Đảng bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Phương, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, UV BCH Đảng bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đánh giá cao và ghi nhận công tác chuẩn bị nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi bộ 4 rất nghiêm túc, bài bản, đạt được mục đích, yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Đề nghị Chi bộ, các cá nhân thuộc diện kiểm điểm tiếp tục phát huy những ưu điểm, tiếp thu và xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế đã chỉ ra một cách nghiêm túc, cầu thị, toàn thể đảng viên coi đợt sinh hoạt tự phê bình là việc làm thường xuyên tại các kỳ sinh hoạt chi bộ và trong cuộc sống hàng ngày.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Vĩnh – Bí thư chi bộ 4 kết luận và giao các tập thể, cá nhân hoàn thiện báo cáo, xây dựng kế hoạch khắc phục để tổng hợp báo cáo cấp ủy cấp trên theo quy định.

Người đưa tin: Triệu Thị Út Hiền


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 205
cdscv