Loading...
Skip to main content

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CÁN BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

(14/06/2022 08:13)

Ngày 10/6/2022, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công tác cán bộ nhằm lựa chọn nhân sự kiện toàn các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân hai cấp, gồm các nội dung: Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; quy trình lấy phiếu tín nhiệm kiện toàn các chức vụ Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh.

D:\VIẾT TIN, BÀI\Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm\z3488122372383_9a6efeeee3adee72a053359d089ac423.jpg

Ngày 10/6/2022, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân hai cấp

Tham dự, hướng dẫn và giám sát tại Hội nghị, có đồng chí Phạm Thị Phương-Trưởng phòng quản lý Tòa án nhân dân cấp tỉnh – Tòa án nhân dân cấp huyện của vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao; Đồng chí Lý Thị Linh, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Thành phần tham gia Hội nghị gồm đồng chí Lương Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án; đồng chí Nguyễn Khánh Phương, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tòa chuyên trách; Phòng nghiệp vụ, đại diện Đảng ủy và trưởng các đoàn thể thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; 08/08 Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện.

Hội nghị đã tiến hành đầy đủ quy trình 05 bước giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm, bảo đảm khách quan, công tâm, dân chủ và đúng quy định theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, điều động các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-TANDTC ngày 14/01/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).

D:\VIẾT TIN, BÀI\Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm\z3488122325046_9a06eea0e913ed02e539041b1731fba8.jpg

Đồng chí Lương Văn Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã lựa chọn được 01 đồng chí để thực hiện quy trình đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng đối với 01 đồng chí và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh đối với 01 đồng chí. Các đồng chí được lựa chọn đều bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, trình độ chuyên môn theo quy định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quá trình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả: Bế Thị Huyền Thương


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 43
cdscv