Loading...
Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH BẮC KẠN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM GIỮA NHIỆM KỲ VÀ QUY HOẠCH CÁC CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(19/07/2022 15:27)

Thực hiện chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao tại công văn số 287/TANDTC-TCCB về việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với thành viên lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân và Công văn số 285/TANDTC-TCCB về việc quy hoạch cán bộ (kèm theo Quyết định số 15-QĐ/TCCB ngày 08/6/2022). Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện trong Tòa án nhân dân hai cấp.

Công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ được thực hiện theo đúng Hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm: gồm Chánh án, Phó Chánh án trong TAND hai cấp; đối tượng ghi phiếu tín nhiệm; nội dung lấy phiếu tín nhiệm; các quy trình lấy phiếu và công khai kết quả phiếu tín nhiệm đối với tập thể, cá nhân tham gia hội nghị. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của Tòa án nhân dân tỉnh có sự tham gia, chứng kiến, giám sát của đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của các Tòa án nhân dân cấp huyện đều có sự tham gia, chứng kiến của đại diện Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy.

Kết quả, Lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đều đạt mức Tín nhiệm cao trên 50%, không có Lãnh đạo bị bỏ phiếu mức Tín nhiệm thấp.

D:\VIẾT TIN, BÀI\CÔNG TÁC QUY HOẠCH-LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM\z3574355972695_75cba667bdb81bfce087d5f542b15a58.jpg

Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn thực hiện công tác lấy phiếu tín nhiệm, công tác

quy hoạch cán bộ

Đối với công tác quy hoạch, do năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện từ Tòa án cấp huyện. Vì vậy, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa Công văn số 285/TANDTC-TCCB, Quyết định số 15-QĐ/TCCB ngày 08/6/2022 của Tòa án nhân dân tối cao bằng việc ban hành Kế hoạch số 28-KH/BCSĐ ngày 22/6/2022, hướng dẫn chi tiết đối với Tòa án nhân dân cấp huyện trong công tác quy hoạch. Các Hội nghị công tác quy hoạch của TAND hai cấp được thực hiện đồng thời cùng công tác lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, công tác quy hoạch sẽ tiến hành các nội dung:

- Rà soát danh sách cán bộ thuộc diện quy hoạch, đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch đối với nhân sự không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026;

- Xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại đơn vị nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2022, Phòng Tổ chức-Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh đã phân công Lãnh đạo Phòng, Thư ký đi công tác tại 08 Tòa án nhân dân cấp huyện để giám sát và hướng dẫn các đơn vị thực hiện các bước giới thiệu nhân sự quy hoạch, gồm Chánh án, Phó Chánh án, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân cấp huyện.Qua đó, các đơn vị đã hoàn thành công tác quy hoạch đúng quy định và tiến độ đề ra.

D:\VIẾT TIN, BÀI\CÔNG TÁC QUY HOẠCH-LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM\z3573577706029_291d43047d0f2be6d7f35f2752e84693.jpg

Đồng chí Lương Văn Cường -Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy,

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị công tác cán bộ

Ngày 15/7/2022, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Công tác cán bộ, thực hiện quy trình các bước giới thiệu nhân sự, gồmquy hoạch Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Lương Văn Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Có đồng chí Nguyễn Khánh Phương, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng; Chánh tòa, Trưởng phòng, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án các Tòa án nhân dân cấp huyện trong tỉnh. Tham dự và giám sát Hội nghị có đồng chí cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Qua sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo, sự giám sát chặt chẽ của đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và sự phối hợp của các thành viên tham dự Hội nghị, công tác lấy phiếu giới thiệu quy hoạch của Tòa án nhân dân tỉnh đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

D:\VIẾT TIN, BÀI\CÔNG TÁC QUY HOẠCH-LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM\z3573577603130_cd9d652bddd9ad5bc831544946093fea.jpg

Công tác quy hoạch của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn đã bảo đảm lựa chọn, phát hiện được nguồn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý Tòa án nhân dân hai cấp./.

Tác giả:Bế Thị Huyền Thương


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 88
cdscv