Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư liên tịch

(29/07/2022 10:34)

Ngày 28/7/2022, Tòa án nhân dân huyện Ba Bể tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSND-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 18/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - thương binh và xã hội Quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Tòa án nhân dân huyện Ba Bể tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư liên tịch

Ngày 28/7/2022, Tòa án nhân dân huyện Ba Bể tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSND-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 18/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - thương binh và xã hội.   

  Thực hiện Công văn số 343/CV-VKS ngày 22/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Giấy mời số 367/GM-VKS ngày 27/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Bể về việc tham gia hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSND-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH. Lãnh đạo, thẩm phán, thư ký Tòa án nhân dân huyện Ba Bể đã tham gia hội nghị tại hội trường tầng 3 - Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_6531.jpg

Ảnh: Hội nghị trực tuyến tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Bể.

  

  Thành phần tham gia hội nghị gồm: Lãnh đạo, kiểm sát viên, công chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Bể; Lãnh đạo, thẩm phán, thư ký viên của Tòa án nhân dân huyện Ba Bể và lãnh đạo, điều tra viên, cán bộ điều tra công an huyện Ba Bể.

  Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Qua đó, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo, quán triệt các thẩm phán, thư ký phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của văn bản, từ đó nghiên cứu, nắm vững và thống nhất về nhận thức, hành động trong quá trình triển khai thực hiện.

              

              Người đưa tin: Bào Kim Vân


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 94
cdscv