Loading...
Skip to main content

ĐẢNG ỦY TÒA NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN CHỈ ĐẠO 4/4 CHI BỘ TRỰC THUỘC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025

(19/09/2022 16:01)

Thực hiện Điều lệ Đảng; Quy định số 24 - QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 476-CV/ĐU, ngày 01/7/2022 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo 4/4 chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội các chi bộ, ngoài việc xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức cụ thể, hướng dẫn công tác nhân sự, xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm chi ủy, kịch bản chương trình điều hành đại hội, các biểu mẫu biên bản, nghị quyết, phiếu bầu... Đảng uỷ tổ chức duyệt các nội dung, phương án nhân sự và phân công thành viên đảng ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong hai ngày 15/9/2022 và 16/9/2022, Đảng ủyTòa án nhân dân tỉnh đã chỉ đạo 4/4 chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo theo quy định. Các chi bộ đã bám sát các Quy định, hướng dẫn của cấp trên như tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ và bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

  

Về công tác điều hành, tham luận, phục vụ đều được các chi bộ chuẩn bị kỹ lưỡng; các ý kiến phát biểu thảo luận đi sâu đánh giá thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua của chi bộ, công tác lãnh đạo của chi ủy, Bí thư, phó Bí thư chi bộ và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.  Công tác bầu cử chi ủy viên, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ đều đạt số phiếu đồng thuận rất cao.

https://b-f12-zpc.zdn.vn/1081971730828278361/875b43122c3fe861b12e.jpg

Đồng chí Nguyễn Khánh Phương – Đại diện Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chi ủy chi bộ 1

https://f54-zpg-r.zdn.vn/995471603108095378/c7164e4a4e7d8a23d36c.jpg

Đồng chí Lương Văn Cường – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chi bộ 2

https://b-f56-zpg-r.zdn.vn/3007416210300698704/3bdf305bc16a05345c7b.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Vĩnh – Đại diện Đảng ủy tặng hoa chúc mừng chi ủy Chi bộ 3

C:\Users\PC\Desktop\hh4.png

Đồng chí Vi Thị Tuyết Mai – Đại diện Đảng ủy tặng hoa chúc mừng chi ủy Chi bộ 4

Sau thời gian đại hội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức trao khen thưởng, ghi nhận thành tích các đồng chí là Bí thư chi bộ đã có thành tích xuất sắc trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 – 2021.

https://f7-zpc.zdn.vn/1311952605856447209/7822d7c6dbf11faf46e0.jpg

C:\Users\PC\Desktop\hh2.png

Với sự tập trung chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong các chi bộ, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Đảng bộ và các chi bộ trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Người tổng hợp

Triệu Thị Út Hiền


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 38
cdscv