Loading...
Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN, ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

(19/09/2022 16:15)

Thực hiện Nghị quyết về việc lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng năm của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn luôn thực hiện nghiêm túc, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” và công tác thi đua hàng năm do Tòa án nhân dân tỉnh phát động. Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Tòa án nhân dân tỉnh phát động như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua thực hiện “Văn hóa công sở”…

119168519_179012043676406_7687395730156343112_n.jpg

Tập thể công chức, người lao động Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn

Trong 10 tháng đầu năm 2022 (từ 01/10/2021 đến 31/7/2022), Tòa án nhân dânthành phố Bắc Kạn thụ lý 345 vụ, việc các loại; đã giải quyết 327 vụ, việc. Hòa giải thành: 152 vụ; xử lý 14 vụ, việc theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Trong các năm 2020, 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng đơn vị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao,Tòa án nhân dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác các năm với tỷ lệ giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu của Toà án nhân dân tối cao và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn đề ra.

Được sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh,sự đoàn kết của toàn thể công chức, người lao động, năm 2020, 2021 Tòa ánnhân dân thành phố Bắc Kạn đã đạt được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc,Cờ thi đua Tòa án nhân dân, Bằng khen của Chánh án Toà án nhân dân tối caocùng nhiều danh hiệu, giấy khen, bằng khen cho các cá nhân là công chức,người lao động và Hội thẩm nhân dân trong đơn vị.

Bên cạnh việc hoàn thành những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện việc đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp theo tinh thần “Đầy đủ, chính xác, nhanh gọn và tạo điều kiện để người dân tiếp cận công lý một cách thuận tiện, dễ dàng”. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án như: Áp dụng phần mềm thống kê, thụ lý và kết quả giải quyết các loại vụ, việc; phần mềm thi đua khen thưởng; phần mềm công bố bản án, quyết định của Tòa án; phần mềm cấp trích sao bản án, quyết định của Tòa án… Hằng năm, lãnh đạo đơn vị cùng với Chi ủy Chi bộ đã tổ chức quán triệt cho tất cả đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan nhận thức đầy đủ việc xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn về an ninh trật tự và các đoàn thể vững mạnh là việc làm thường xuyên và gắn liền với việc thực hiện công tác chuyên môn. Từ đó, hằng năm tổ chức Đảng và các Đoàn thể ở đơn vị đều đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, hiệu quả, thiết thực của việc xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn ngày càng vững mạnh, góp phầnthực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân.

CTV Nguyễn Thoan


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 45
cdscv