Loading...
Skip to main content

Cá nhân điển hình tiên tiến trong tham mưu thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trong Tòa án nhân dân hai cấp giai đoạn 2017 - 2022

(23/09/2022 15:25)

Năm 2010, đồng chí Ma Thị Thoa được tuyển dụng vào Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng. Qua 12 năm công tác, đồng chí đã luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng; Phó Chánh Văn phòng và hiện nay đồng chí đang giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 1, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Với cương vị của một người lãnh đạo, đồng chí luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, gưỡng mẫu trong công tác, thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phối hợp với đồng nghiệp trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong tiến trình thực hiện cải cách tư pháp, với vai trò là Thư ký tổ giúp việc Hội đồng trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Kạn, đồng chí đã tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10). Hàng năm, ngay khi Hội đồng ban hành dự thảo chương trình, kế hoạch công tác, cũng như các kế hoạch kiểm tra, giám sát đồng chí luôn chủ động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo để đảm bảo các chương trình, kế hoạch được ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tòa án; Trên cơ sở chương trình, kế hoạch của Hội đồng, đồng chí đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đưa những nội dung trọng tâm, những nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch số 10 vào Nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm của Ban Cán sự Đảng. Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo tại các buổi sơ kết, tổng kết giao ban của Tòa án nhân dân hai cấp, quán triệt đến lãnh đạo các đơn vị khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua các đợt kiểm tra của Hội đồng, thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục để đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý của những người tham gia tố tụng. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong Tòa án nhân dân hai cấp tổng hợp số liệu báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định. Tham mưu lãnh đạo đơn vị đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra, giám sát của Hội đồng xây dựng báo cáo, phối hợp để đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ giúp việc Hội đồng.

Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của Tòa án theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10, đồng chí Ma Thị Thoa đã tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư liên tịch số 10 và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 05 năm thực hiện, cụ thể: Tổng số thụ lý: 6. 247 vụ; Số vụ có người thuộc diện trợ giúp: 1.754 vụ; Số vụ có người được trợ giúp: 592 vụ (chỉ định bào chữa: 7 vụ; có yêu cầu trợ giúp:585 vụ); Số trường hợp thuộc diện nhưng không yêu cầu: 1.162 trường hợp; Số người thuộc diện nhưng không được trợ giúp: Không có. 9/9 đơn vị trong Tòa án nhân dân hai cấp đã tạo điều kiện cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước lắp đặt Bảng thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở, thuận tiện để công dân đến liên hệ làm việc có thể tiếp cận với quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý. Thực hiện đầy đủ việc giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý cho người bị buộc tội, người bị hại, đương sự; tiến hành lập biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý; biên bản giải thích được lưu tại hồ sơ vụ án. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các vụ án, các đơn vị đã chủ động thông tin, giới thiệu người dân thuộc diện được trợ giúp đến liên hệ Trung tâm trợ giúp pháp lý để được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục đề yêu cầu được trợ giúp đảm bảo quyền lợi của công dân. Đối với trường hợp người bị buộc tội, người bị hại, đương sự tự nhận mình là người được trợ giúp pháp lý có yêu cầu hoặc chưa có yêu cầu trợ giúp pháp lý, các Tòa đã thực hiện phối hợp thông báo, thông tin cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc giao các văn bản tố tụng cho người thực hiện Trợ giúp pháp lý đảm bảo đúng thời hạn.

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác, gương mẫu trong lãnh đạo, điều hành và tích cực trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2017 đến nay đồng chí Thoa đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua khen thưởng do ngành và địa phương phát động. Đặc biệt, với những đóng góp trong hoạt động trợ giúp pháp lý, đồng chí đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2022.

z3739343921539_6a9a5d85a48b89ddf77ff049d2b4d1f9.jpg

Đ/c Hà Thị Đào - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2022

Với những thành tích đã đạt được, đồng chí Ma Thị Thoa xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác và trong phong trào thi đua yêu nước./.

CTV: Triệu Yến


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 68
cdscv