Loading...
Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Vĩnh, Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án TAND tỉnh Bắc Kạn “Tấm gương điển hình tiên tiến về sự chủ động, sáng tạo, hết lòng vì công việc”

(26/09/2022 17:25)

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Vĩnh -Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, đồng thời là Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 4. Với nhiệm vụ được lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn phân công phụ trách điều hành công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh án về mọi hoạt động của Phòng kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án; tham mưu cho Chánh án xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động xét xử; thi hành án hình sự của Tòa án nhân dân cấp huyện; Theo dõi công tác thi hành án dân sự theo quy định; Nghiên cứu đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện; Tham mưu cho Chánh án và Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh tổng kết kinh nghiệm xét xử và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh án giao.

C:\Users\PC\Desktop\z3750979333125_fa0140c172267d6274ba943a91e1c8e7.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Vĩnh được Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh tặng “Giấy khen” vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2021

Trong những năm qua đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từ năm 2018 – 2021,tập thể Phòng kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Chi bộ 4 năm 2020, 2021 đều đạt “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được Đảng ủy tặng Giấy khen.

Với trách nhiệm là Trưởng phòng đồng chí luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của phòng chỉ đạo tốt các hoạt động chung của đơn vị, luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, quản lý từ đơn vị nhỏ mình phụ trách, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của công chức, trên cơ sở phân công giao việc có kiểm tra đôn đốc mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng công chức; duy trì hội ý công tác phòng hàng tháng để kiểm điểm đánh giá những việc đã làm được, những việc cần rút kinh nghiệm và có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Cá nhân đồng chí luôn tự nghiên cứu văn bản, tài liệu, học hỏi đồng chí đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo cơ quan những mảng việc được phân công như: kiểm tra kịp thời các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện trong tỉnh để báo cáo lãnh đạo kịp thời chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm những sai sót. Kiểm tra các bản án, quyết định công bố trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân báo cáo lãnh đạo những bản án không đạt yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP để nhắc nhở gỡ xuống, Tham mưu cho lãnh đạo thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, công tác xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đúng quy định của pháp luật… Chỉ đạo công chức trong phòng thực hiện 100% kế hoạch công tác hàng năm đề ra, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Với trách nhiệm là Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 4, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tham mưu kịp thời cho Đảng ủy những mảng việc được phân công; Tham dự đầy đủ các Hội nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh triển khai, phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương của tỉnh cho công chức, đảng viên trong Đảng bộ; Tham mưu triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua của Đảng bộ; Dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ theo sự phân công của Đảng ủy. Lãnh đạo chỉ đạo chi bộ 4 thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, đảm bảo chất lượng, tổ chức kiểm điểm việc làm theo đối với 100% đảng viên của chi bộ; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm đảm bảo kế hoạch đề ra. 100% đảng viên của chi bộ 4 thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ theo quy định điều lệ đảng, không có đảng viên vi phạm.

Đồng chí luôn thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa lãnh đạo cơ quan, các Tòa, Phòng và các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện; giữa Đảng bộ và chi ủy chi bộ với các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên trao đổi những khó khăn vướng mắc trong giải quyết công việc với lãnh đạo các đơn vị để thống nhất cách làm việc đem lại hiệu quả cao, nội bộ đoàn kết.

Với đặc thù của Phòng Kiểm tra nghiệp vụ ít cán bộ, công chức vì vậy phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Nhưng dù ở lĩnh vực công tác nào đồng chí cũng luôn gương mẫu, tiên phong, giải quyết công việc một cách khoa học, đạt hiệu quả cao nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; luôn tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước do Tòa án nhân dân tối cao và địa phương phát động.

C:\Users\PC\Desktop\305998264_5679253518762829_6206976024054871665_n.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Vĩnh nhận Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2022

Năm 2022 đồng chí đã vinh dự được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng “Bằng khen” có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2022. Đồng thời được Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh tặng “Giấy khen” đạt thành tích xuất sắc trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2021. Với thành tích đạt được đồng chí Nguyễn Thị Kim Vĩnh xứng đáng là “Tấm gương điển hình tiên tiến về sự chủ động, sáng tạo, hết lòng vì công việc” để làm gương cho cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp học tập./.

Tác giả: Lường Thị Thu Hòa


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 140
cdscv