Loading...
Skip to main content

Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham mưu tích cực trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 10/8/2022 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

(29/09/2022 20:28)

Nghị quyết 33/2021/QH15 ra đời là một trong những điều kiện cần thiết để triển khai, thực hiện có hiệu quả đề án Tòa án điện tử và thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách tư pháp trong hoạt động xét xử của Tòa án. Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc Hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp đã ký thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên Tòa trực tuyến.

Nhận thức rõ hiệu quả phiên tòa trực tuyến mang lại, sau khi có văn bản hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu cho lãnh đạo, báo cáo cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp địa phương chỉ đạo các cơ quan tố tụng và các cơ quan liên quan trong tỉnh phối hợp với các đơn vị trong Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức phiên tòa trực tuyến. Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp kịp thời giữa các cơ quan tố tụng và các cơ quan liên quan, 09/09 đơn vị trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức được 27 phiên tòa xét xử trực tuyến (tỉnh xét xử 04 vụ; cấp huyện xét xử được 23 vụ).

Quá trình triển khai thực hiện, Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với lãnh đạo các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện, hướng dẫn, cử công chức tham gia kết nối đảm bảo phiên tòa trực tuyến của các đơn vị được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn, cụ thể trang thiết bị tổ chức phiên tòa trực tuyến phải thuê; cơ sở vật chất tại cơ sở giam, giữ chưa được trang bị, kinh phí để tổ chức phiên tòa chưa được cấp…Trong thời gian tới, Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tổ chức phiên tòa trực tuyến được thống nhất, tham mưu đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu theo quy định để đảm bảo khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.

  Một số hình ảnh tổ chức phiên tòa trực tuyến:

image

Phiên tòa trực tuyến tại TAND huyện Na Rì

image

Phiên tòa trực tuyến tại TAND huyện Ba B

  Người viết bài: Ma Thị Thoa


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 87
cdscv