Loading...
Skip to main content

ĐỒNG CHÍ TRIỆU THỊ VANG – CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

(30/09/2022 11:23)

Ngày 15/122020, Đồng chí Triệu Thị Vang – Thẩm phán trung cấp, trước đó là Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn, được điều động bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Sau gần 02 năm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý điều hành với vai trò là người đứng đầu đơn vị, nhìn vào những thành tích cá nhân của đồng chí Triệu Thị Vang, thành tích của tập thể đơn vị do đồng chí Triệu Thị Vang quản lý, cùng với sự ghi nhận, biểu dương, những tình cảm chia sẻ của những đồng chí, đồng nghiệp cùng trực tiếp công tác, có thể nói, đồng chí Triệu Thị Vang – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới là tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, lãnh đạo điều hành.

image

Đồng chí Triệu Thị Vang – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới – Tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành

Ngay sau khi tiếp nhận quản lý điều hành đơn vị Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới vào tháng 12/2020, đồng chí Triệu Thị Vang đã nhanh chóng triển khai việc nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị mới, trên cơ sở đó, năm 2021, đồng chí đã xây dựng và triển khai sáng kiến giải pháp quản lý điều hành phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị, theo đó rà soát, kiểm tra, thăm nắm, tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến về những khó khăn, hạn chế, bất cập trong cách thức hoạt động, vận hành của đơn vị; tham khảo và tiếp thu có chọn lọc cách thức quản lý, điều hành của các đơn vị khác và áp dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của đơn vị; phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, tiến hành thảo luận phát huy trí tuệ tập thể trên cơ sở định hướng của lãnh đạo đơn vị để tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề hạn chế, bất cập; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ của công chức, người lao động; thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, sử dụng đồng bộ nhiều phương pháp lãnh đạo trực tiếp hoặc gián tiếp, trong đó kết hợp hài hòa các phương pháp mệnh lệnh hành chính, phương pháp công khai dân chủ, phương pháp tâm lý, phương pháp giáo dục, thuyết phục, động viên; lãnh đạo bằng cách nêu gương nhằm tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết gắn bó giữa Lãnh đạo với công chức và người lao động trong đơn vị…

Năm 2022, với trăn trở về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, đồng chí Triệu Thị Vang tiếp tục xây dựng sáng kiến giải pháp quản lý điều hành nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án của đơn vị, theo đó xây dựng định hướng giải pháp quản lý, điều hành theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát; kết hợp hài hòa giữa mệnh lệnh hành chính và thuyết phục, chia sẻ, động viên; lãnh đạo bằng cách nêu gương nhằm tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết gắn bó, trên cơ sở đó trao đổi, thống nhất cách thức quản lý điều hành về công tác giải quyết án để đảm bảo cách thức quản lý điều hành đạt được sự đồng thuận, ủng hộ của công chức giữ chức danh tư pháp, việc lãnh đạo quản lý điều hành đảm bảo không “bỏ mặc”, không “xa rời” nhưng cũng không được làm mất đi tính độc lập của Thẩm phán. Bên cạnh những giải pháp mang tính định hướng, đồng chí cũng xây dựng giải pháp cụ thể như lập sổ theo dõi cá nhân, lập sổ theo dõi cá nhân, giám sát tiến độ giải quyết án thông qua các báo cáo định kỳ hàng tháng và sổ sách thao tác nghiệp vụ, báo cáo tiến độ giải quyết án định kỳ 01 lần/tháng, kiểm tra trực tiếp tiến độ giải quyết án tại hồ sơ vụ án khi tiến hành gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến tiến độ giải quyết… Những giải pháp sáng kiến này đã đạt được hiệu quả trên thực tế, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tiến độ giải quyết án của đơn vị được đẩy nhanh, nhiều vụ án kéo dài được giải quyết… trên cơ sở đó sáng kiến giải pháp đã được được Hội đồng khoa học – sáng kiến cơ sở công nhận.

Bên cạnh công tác quản lý điều hành, với vai trò là Thẩm phán trung cấp, đồng chí Triệu Thị Vang còn trực tiếp thực hiện công tác xét xử nhiều vụ án, trong đó có nhiều vụ án khó, phức tạp. Những vụ án mà đồng chí trực tiếp giải quyết đều hướng đến và đảm bảo kim chỉ nam như đồng chí Vang từng tâm sự “Không oan sai, không bỏ lọt tội phạm, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật”; “Thấu tình đạt lý - Việc dân sự cốt ở yên dân”.

image

Đồng chí Triệu Thị Vang làm Thẩm phán chủ tọa trong phiên tòa xét xử theo hình thức xét xử trực tuyến

Có thể nói, trong 02 năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của đồng chí Triệu Thị Vang, đơn vị Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới đã có những chuyển biến tích cực về nhiều mặt, đời sống vật chất tinh thần của công chức, người lao động trong đơn vị được đảm bảo, nội bộ đơn vị đoàn kết gắn bó, nhiều cá nhân được tặng thưởng, khen thưởng trong các phong trào thi đua, tỷ lệ cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo được khen thưởng cao… trên cơ sở đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cũng từng bước được nâng cao, thể hiện cụ thể bằng kết quả “Tập thể lao động xuất sắc” trong năm 2021 (sau rất nhiều năm đơn vị không đạt được thành tích này), năm 2022, với tỷ lệ giải quyết án cao, chất lượng giải quyết án đảm bảo chất lượng (Không có án bị hủy, sửa chủ quan)…, đơn vị tiếp tục đề nghị công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” và đề nghị danh hiệu thi đua cao hơn so với năm 2021. Nhìn vào những chuyển biến tích cực đó, có thể thấy được sự thành công trong công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành đơn vị của đồng chí Triệu Thị Vang, đó thực sự là tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành.

Tác giả: Lưu Thị Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 101
<