Loading...
Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2023

(16/01/2023 11:10)

Thực hiện Nghị định: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2023.

Tham dự Hội nghị có 11 công chức, người lao động đơn vị TAND huyện Chợ Đồn.

Tại Hội nghị đồng chí Hiến Công Hanh – Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023; Đồng chí Triệu Văn Mẫn – Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn đã thông qua Báo cáo hoạt động công đoàn 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2023; Các đồng chí khác được phân công thông qua các báo cáo phục vụ hội nghị: Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022; Quy chế làm việc của cơ quan năm 2023; Quy chế chi tiêu và quản lý tài sản năm 2023; quy chế chi tiêu Công đoàn năm 2023…

image

Hội nghị cũng đã thảo luận trên tinh thần dân chủ mang tính xây dựng đối với các báo cáo, nhất là đối với các quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chi tiêu Công đoàn nhằm đi đến thống nhất chung, đúng quy định và thuận lợi cho công việc chung của đơn vị.

Tại Hội nghị đồng chí Hiến Công Hanh Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn đã phát động phong trào thi đua năm 2023 khơi dậy truyền thống yêu nước, hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2023./.

CTV: Hoàng Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 102
cdscv