Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghi thức chào cờ kết hợp hưởng ứng Tuần lễ áo dài

(06/03/2023 11:06)

Nghi thức chào cờ được Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn duy trì thực hiện hàng tháng. Các buổi lễ chào cờ đều được tổ chức trang trọng, tôn nghiêm, chấp hành đúng chủ trương, quy định của Đảng theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU của Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn thực hiện Nghi thức chào cờ.

D:\THƯƠNG BÉ\VIẾT TIN, BÀI\TUẦN LỄ ÁO DÀI\z4158855716553_012e7995a157c3442c3a1f1573180e5e.jpg

Lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động TAND tỉnh Bắc Kạn

thực hiện Nghi thức chào cờ đầu tháng

Thiết thực hướng đến kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023), hưởng ứng Tuần lễ Áo dài do Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn phát động. Ngày 06/3/3023, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện Nghi thức chào cờ đầu tháng kết hợp tổ chức cho nữ công chức, người lao động cơ quan mặc áo dài truyền thống Tòa án nhân dân.

D:\THƯƠNG BÉ\VIẾT TIN, BÀI\TUẦN LỄ ÁO DÀI\z4158855634360_30d38dc0053cbee734eb5767eb612ad1.jpg

Lãnh đạo, công chức, người lao động TAND tỉnh Bắc Kạn quyết tâm thực hiện tốt

nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó

Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống, nhắc nhở, công chức, người lao động Tòa án nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng quyết tâm phụng sự Tổ quốc, nhiệt huyết hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó mà còn tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy hình ảnh "áo dài" - di sản văn hóa Việt Nam./.

Tác giả: Bế Thị Huyền Thương


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 114
cdscv