Loading...
Skip to main content

Chi bộ 4-Đảng bộ TAND tỉnh tiên phong ứng dụng “chuyển đổi số” và đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề

(07/03/2023 15:25)

Trong bối cảnh hiện nay, những vấn đề nổi bật mà quần chúng nhân dân và người cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quan tâm có thể kể đến như: sự nỗ lực của các cấp, ngành địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về “chuyển đổi số” trên tất cả các lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc trong thời kỳ hội nhập…

Trước tình hình đó, nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; khơi dậy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; nỗ lực cùng các Chi, Đảng bộ thực hiện tốt các mục tiêu trọng điểm của đơn vị, Chi bộ 4-Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã linh hoạt tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2023 với chủ đề: “Tăng cường hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” bằng phương phápthuyết trình kết hợp trình chiếu trên phần mềm sinh động, sáng tạo, thu hút được sự quan tâm, theo dõi của đảng viên trong Chi bộ.

image

Chi bộ 4-Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Kạn đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2023

  Tại buổi sinh hoạt, các Đảng viên đã tập trung thảo luận những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng và hành lang pháp lý cho cán bộ, đảng viên tham gia bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thực tiễn tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và giải pháp trong thời gian tới tại Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn…

image

Chi bộ tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm trong“hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Chi ủy Chi bộ 4 trong lựa chọn nội dung chuyên đề bám sát các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, kết hợp đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề bằng phương pháp trình chiếu slide, buổi sinh hoạt định kỳ và chuyên đề Quý I năm 2023 của Chi bộ 4đã đạt được hiệu quả tích cực. Thông qua các số liệu thống kê và hình ảnh minh họa cụ thể kết hợp với thuyết trình trực tiếp, các Đảng viên tham gia sinh hoạt dễ dàng nắm được bố cục, nội dung chuyên đề một cách khái quát nhất, trọng tâm nhất. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, Đảng viên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giúp Đảng viên nhận diện được một số thủ đoạn, chiêu trò của thế lực thù địch trên không gian mạng, luôn cảnh giác, tỉnh táo và đoàn kết trong đấu tranh, phản bác bằng các hình thức phù hợp; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tránh hình thức, khô khan trong sinh hoạt chi bộ.

image

Đảng viên được phân công xây dựng báo cáo chuyên đề tiếp thu các ý kiến đóng góp đối với Báo cáo chuyên đề quý I năm 2023

Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian tới, Chi bộ 4-Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Kạn phấn đấu triển khai đồng bộ, tích cực ứng dụng “chuyển đổi số” hơn nữa trong một số mặt công tácnhư: quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng; báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng… góp phần nâng cao tính tiên phong, tính chiến đấu của Đảng trong bối cảnh mới.

Nhân dịp này, các đồng chí Đảng viên nữ Chi bộ 4-Đảng bộ TAND tỉnh cũng mặc áo dài truyền thống tại buổi sinh hoạt Chi bộ nhằm hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh phát động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, phát huy những giá trị tinh hoa dân tộc qua hình ảnh tà áo dài Việt Nam.

image

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, các đồng chí Đảng viên nữ trong Chi bộ 4 đồng loạt mặc áo dài truyền thống tại buổi sinh hoạt.

viết bài: Nga Trang


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 98
cdscv