Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(09/03/2023 15:18)

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 và Nghị định số: 79/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật được ban hành là cơ sở pháp lý cho các cơ quan Nhà nước trong quản lý, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm nói chung; phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nói riêng. Trọng tâm là Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017 và Nghị định số: 79/2018/NĐ-CP, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu trong các Kế hoạch của Ban chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm của Tòa án nhân dân.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đặc biệt là các vụ án liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; kết hợp tốt việc thực hiện công tác xét xử với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Từ khi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 có hiệu lực thi hành (01/7/2018) đến ngày 28/02/2023, kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn đã thụ lý 26 vụ/30 bị cáo về các tội liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đã giải quyết 26 vụ/30 bị cáo, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể:

- Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015): Thụ lý 05 vụ/05 bị cáo. Trong đó: Trả hồ sơ điều tra bổ sung: 01 vụ/01 bị cáo; Xét xử: 04 vụ/04 bị cáo. Kết quả xét xử: Cho hưởng án treo: 02 bị cáo; Tù từ 03 năm trở xuống: 02 bị cáo.

- Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ (Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015): Thụ lý 21 vụ/24 bị cáo, đã xét xử 21/24 bị cáo. Kết quả xét xử: Cho hưởng án treo: 14 bị cáo; Tù từ 03 năm trở xuống: 08 bị cáo; Tù từ trên 03 năm đến 07 năm: 02 bị cáo.

- Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Điều 307 Bộ luật Hình sự năm 2015): Đã xét xử 01 bị cáo cho hưởng án treo.

P1272.jpg

Phiên tòa xét xử bị cáo phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”

Các vụ án được giải quyết, xét xử kịp thời, đúng thời hạn luật định. Trong quá trình xét xử, Tòa án đã tạo điều kiện cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của pháp luật; chú trọng thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại Tòa án. Các phán quyết của Tòa án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các chứng cứ của vụ án. Tòa án phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, xét xử nghiêm minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc áp dụng hình phạt đảm bảo đúng pháp luật và có tính răn đe, giáo dục cao. Việc cho các bị cáo hưởng án treo đều bảo đảm áp dụng đúng quy định của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo. Việc trả hồ sơ điều tra bổ sung về cơ bản có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngoài ra, tại các phiên tòa, ngoài việc làm rõ các hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong quần chúng nhân dân; tích cực tham gia phát hiện, tố giác, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép.

Trong thời gian tới, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật. Tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng ngoài xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, giải quyết nhanh các vụ án điểm, đưa ra xét xử để kịp thời phục vụ yêu cầu phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự tại địa phương./.

Tác giả: Triệu Thị Yến


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 110
cdscv