Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

2.688

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.080

Hình sự

264

Dân sự

1.011

Hôn nhân và gia đình

12

Kinh doanh thương mại

12

Hành chính

4

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

305

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv