Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

3.715

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.631

Hình sự

362

Dân sự

1.241

Hôn nhân và gia đình

15

Kinh doanh thương mại

13

Hành chính

4

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

449

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv