Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND huyện Pác Nặm

Image
Chu Đức Quế
Năm sinh: 1975
Quê quán:Chánh án TAND huyện Bạch thông

Image
Triệu Thị Huyền
Năm sinh: 1969
Quê quán:Chánh án TAND huyện Ngân Sơn

Image
Nguyễn Thái Công
Năm sinh: 1979
Quê quán:Chánh án TAND huyện Na Rì

Image
Ngô Xuân Thắng
Năm sinh: 1961
Quê quán:Chánh án TAND huyện Chợ Mới

Image
Vương Hồng Giang
Năm sinh: 1973
Quê quán:Chánh án TAND huyện Ba Bể

Image
Phạm Thế Hùng
Năm sinh: 1972
Quê quán:Chánh án TAND TP Bắc Kạn

Image
Tạ Văn Tư
Năm sinh: 1974
Quê quán:Chánh án TAND huyện Chợ Đồn

Image
Hiến Công Hanh
Năm sinh: 1972
Quê quán:cdscv