Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 306 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí TAND Tỉnh Bắc Kạn 28/01/2022 08:00
2 Hiếp dâm người dưới 16 tuổi TAND Tỉnh Bắc Kạn 21/01/2022 14:00
3 Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự TAND Tỉnh Bắc Kạn 21/01/2022 08:00
4 Giữ người trái pháp luật TAND Tỉnh Bắc Kạn 20/01/2022 08:00
5 Tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ TAND Tỉnh Bắc Kạn 19/01/2022 08:00
6 Trộm cắp tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 19/01/2022 08:00
7 Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ TAND Tỉnh Bắc Kạn 18/01/2022 08:00
cdscv