Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 297 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NĐ: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam BĐ: Đặng Đình Sơn Tranh chấp hợp đồng tín dụng TAND Tỉnh Bắc Kạn 30/10/2020 07:30
2 NĐ: Hoàng Đức Dũng BĐ: Trần Văn Hùng Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 29/10/2020 07:30
3 NKK: Đinh Văn Hiển NBK: Chủ tịch và UBND tỉnh Bắc Kạn; Chủ tịch và UBND thành phố Bắc Kạn Khởi kiện Quyết định hành chính tron lĩnh vực quản lý đất đai TAND Tỉnh Bắc Kạn 28/10/2020 13:30
4 NĐ: Nguyễn Văn Yên BĐ: UBND tỉnh Bắc Kạn Đòi lại tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 28/10/2020 07:30
5 NĐ: Lại Mạnh Tường BĐ: Ngô Duy Kiên Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất TAND Tỉnh Bắc Kạn 27/10/2020 07:30
6 NĐ: Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BĐ: Đồng Văn Hưng Tranh chấp chia tài sản chung TAND Tỉnh Bắc Kạn 26/10/2020 07:30
7 NĐ: Hoàng Thị Thư BĐ: Lý Văn Danh Lý Văn Quyến Tranh chấp quyền sử dụng đất TAND Tỉnh Bắc Kạn 22/10/2020 07:30
cdscv