Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 211 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
-6 Nguyễn Song Lý & đồng phạm (Tạm giam) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 29/05/2020 07:30
-5 NĐ: Hoàng Văn Truyền BĐ: Lý Thị Liễu Tranh chấp hôn nhân gia đình TAND Tỉnh Bắc Kạn 28/05/2020 07:30
-4 Lê Quốc Mạnh & đồng phạm Đánh bạc TAND Tỉnh Bắc Kạn 28/05/2020 07:30
-3 Nguyễn Tuấn Anh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 27/05/2020 07:30
-2 NĐ: Nguyễn Thành Chung BĐ: Công ty TNHH TMDV Hoàng Nam Tranh chấp hợp đồng hợp tác TAND Tỉnh Bắc Kạn 26/05/2020 07:30
-1 Hà Thị Nhượng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 26/05/2020 07:30
0 NĐ: Hà Sỹ Thạc BĐ: Nguyễn Thị Sen Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai TAND Tỉnh Bắc Kạn 25/05/2020 07:30
cdscv