Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 100 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
-6 Đào Văn Giàng và đồng phạm: Mua bán người TAND Tỉnh Bắc Kạn 30/08/2019 07:30
-5 Lý Thị Lai TAND Tỉnh Bắc Kạn 29/08/2019 07:30
-4 Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Lý Thị Hiến: Tranh chấp hợp đồng tín dụng TAND Tỉnh Bắc Kạn 29/08/2019 07:30
-3 Nguyễn Công Bằng - Vận chuyển hàng cấm TAND Tỉnh Bắc Kạn 28/08/2019 07:30
-2 Chúng Thị Chung - Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn: KK quyết định hủy QĐ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và QĐ giải quyết khiếu nại TAND Tỉnh Bắc Kạn 27/08/2019 07:30
-1 Trần Quang Huy và đồng phạm - Buôn bán hàng cấm TAND Tỉnh Bắc Kạn 27/08/2019 07:30
0 Hoàng Thị Hà - Chứa mại dâm TAND Tỉnh Bắc Kạn 26/08/2019 07:30
cdscv