Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 88 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
-6 Đồng Văn Diễn, Triệu Thị Lý - Chung Thị Luyến, Dương Đình Xuân: Tranh chấp quyền sử dụng đất và BTTH về tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 04/07/2019 07:30
-5 Ma Thị Cúc - Ma Doãn Diệp: Tranh chấp quyền sử dụng đất TAND Tỉnh Bắc Kạn 27/06/2019 07:30
-4 Bùi Văn Kính và đồng phạm - Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Bắc Kạn 27/06/2019 07:30
-3 Bùi Thị Toan - Nguyễn Tiến Quang: Ly hôn TAND Tỉnh Bắc Kạn 26/06/2019 07:30
-2 Nguyễn Đăng Trường - Mua bán trái phép chất ma túy TAND Tỉnh Bắc Kạn 26/06/2019 07:30
-1 Chúng Thị Chung - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Kạn: KK quyết định hủy QĐ hủy QH hưởng chế độ BHXH và QĐ giải quyết khiếu nại TAND Tỉnh Bắc Kạn 25/06/2019 07:30
0 Âu Đình Nguyên - Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND Tỉnh Bắc Kạn 25/06/2019 07:30
cdscv