Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 88 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
22 Vi Phương Diện, Lưu Thị Oanh - Đặng Văn Hạnh, Lưu Thị Thúy: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất TAND Tỉnh Bắc Kạn 31/05/2019 07:30
23 Chúng Thị Chung - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Kạn: KK QĐ hủy hưởng CĐ bảo hiểm xã hôih và QĐ giải quyết khiếu nại TAND Tỉnh Bắc Kạn 30/05/2019 07:30
24 Triệu Văn Quang - Triệu Hữu Ngân: Tranh chấp quyền sử dụng đất TAND Tỉnh Bắc Kạn 29/05/2019 07:30
25 Lý Văn Giàng - Ngô Văn Phình, Lý Thị Sía: Tranh chấp quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại về tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 28/05/2019 07:30
26 Phạm Tùng Dương - Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Bắc Kạn 23/05/2019 07:30
27 Trần Văn Dương - Phòng Cảnh sát cơ động CATBK: Khởi kiện hành vi áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý VPHC TAND Tỉnh Bắc Kạn 23/05/2019 07:30
28 Trần Xuân Hoàng - Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ TAND Tỉnh Bắc Kạn 22/05/2019 07:30
cdscv