Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 100 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
22 Nguyễn Duy Huy - Mua bán trái phép chất ma túy TAND Tỉnh Bắc Kạn 21/06/2019 07:30
23 Bàn Văn Nhất - Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 21/06/2019 07:30
24 Lý Văn Giàng - Ngô Văn Phình, Lý Thị Sía: Tranh chấp quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại về tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 20/06/2019 14:00
25 Dương Văn Hồng - Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi TAND Tỉnh Bắc Kạn 20/06/2019 07:30
26 Đỗ Ngô Quý - Trộm cắp tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 20/06/2019 07:30
27 Phạm Tùng Dương - Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Bắc Kạn 19/06/2019 14:00
28 Nguyễn Văn Dũng - Mua bán trái phép chất ma túy TAND Tỉnh Bắc Kạn 19/06/2019 07:30
cdscv