Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 88 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
29 Hoàng Văn Chuẩn - Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Bắc Kạn 21/05/2019 07:30
30 Phạm Quang Toàn - Lưu Văn Nghiệp: Tranh chấp quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm TAND Tỉnh Bắc Kạn 20/05/2019 13:29
31 Tống Thị Thu Khuyên, Hoàng Quốc Cường - Hoàng Thị Kim Luyến: Tranh chấp đất đai TAND Tỉnh Bắc Kạn 10/05/2019 07:30
32 Phạm Tùng Dương - Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Bắc Kạn 07/05/2019 07:30
33 Trần Xuân Hoàng - Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ TAND Tỉnh Bắc Kạn 07/05/2019 07:30
34 Lý Văn Giàng - Ngô Văn Phình, Lý Thị Sía: Tranh chấp quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại về tài sản TAND Tỉnh Bắc Kạn 26/04/2019 07:30
35 Ngân hàng BIDV - Công ty TNHH Lan Kim TAND Tỉnh Bắc Kạn 09/04/2019 07:30
cdscv