Skip to main content
 • Xem xét yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện (19/07/2019 08:20:41)

  Các biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015 có nhiều điểm mới so với BLTTDS 2004. Các BPKCTT có thể được áp dụng trong tất cả các giai đoạn tố tụng kể cả trường hợp Tòa án chưa thụ lý vụ án. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến việc Tòa án xem xét yêu cầu áp dụng BPKCTT đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện để bảo vệ chứng cứ và ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.


 • Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở Tòa án cấp sơ thẩm (17/07/2019 14:45:36)


 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người thi hành công vụ gây ra theo quy định của pháp luật dân sự (15/07/2019 09:10:54)


 • Thực tiễn Điều tra viên tham dự phiên tòa – Một số đề xuất, kiến nghị (14/07/2019 08:07:29)


 • Một số vấn đề về quyền nhân thân đối với hình ảnh (13/07/2019 07:07:43)


 • Những điểm mới cơ bản của Luật Thi hành án hình sự (12/07/2019 08:48:08)


 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án dân sự (11/07/2019 13:59:50)


 • Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong mối tương quan với tố tụng dân sự và tố tụng hành chính (09/07/2019 13:00:57)


 • Những điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục (08/07/2019 14:00:26)


 • Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm (08/07/2019 08:42:01)


cdscv