Skip to main content
 • Bàn về biện pháp khiển trách tại Điều 93 BLHS năm 2015 (21/08/2019 08:59:18)

  Biện pháp khiển trách là quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015, có lợi, phù hợp với thực tiễn xét xử về xử lý và miễn trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội dưới 18 tuổi ở Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có những vướng mắc cần tháo gỡ.


 • Thời hạn, thời hiệu trong hoạt động tố tụng (20/08/2019 10:41:02)


 • Thời hạn, thời hiệu trong hoạt động tố tụng (19/08/2019 09:30:53)


 • Khiếu kiện đòi lại quyền sử dụng đất của công dân, thực tiễn và kiến nghị (17/08/2019 15:07:02)


 • Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự (12/08/2019 15:00:01)


 • Bất cập về hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên (09/08/2019 09:45:48)


 • Di chúc hợp pháp không có công chứng, chứng thực (08/08/2019 15:06:09)


 • Một số khó khăn và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em (02/08/2019 15:10:12)


 • Xử lý tiền tạm ứng lệ phí và tạm ứng án phí khi đình chỉ giải quyết việc dân sự (01/08/2019 09:17:02)


 • Sổ mục kê trong giải quyết tranh chấp đất đai (31/07/2019 08:38:40)


cdscv