Skip to main content
  • Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm (15/09/2020)

    Thực hiện chủ trương về cải cách tư pháp theo Nghị Quyết số 08-NQ/TW của Đảng, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị và Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Ngày 09, 10/9/2020, Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử sơ thẩm 02 vụ án hình sự.


  • Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm tuyên truyền phổ biến pháp luật hình sự thông qua phiên tòa xét xử lưu động (25/06/2020)


  • Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm xét xử các vụ án mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản (29/04/2020)


  • Phiên tòa cuối năm ấm áp tình người (21/01/2020)


  • Tuyên án tử hình đối tượng vận chuyển trái phép 198 bánh hêrôin (25/10/2019)


  • Tòa án nhân dân huyện Ba Bể xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự (23/10/2019)


cdscv