Loading...
Skip to main content
  • TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN XÉT XỬ TRỰC TUYẾN 02 VỤ ÁN HÌNH SỰ (07/12/2022)

    Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 Quốc hội khóa XV và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 giữa Toà án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến. Ngày 06/12/2022 Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn đã xét xử trực tuyến 02 vụ án hình sự sơ thẩm đối với 02 bị cáo Lê Phương A và Lường Ngọc Đ đều phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”


  • TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN (11/11/2022)


  • TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN XÉT XỬ TRỰC TUYẾN 04 VỤ ÁN HÌNH SỰ (05/10/2022)


  • TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA TÒA ÁN VỚI VIỆN KIỂM SÁT TRONG CÔNG TÁC XEM XÉT THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ. (29/09/2022)


  • TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN TỔ CHỨC PHIÊN TOÀ TRỰC TUYẾN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ (26/09/2022)


  • MÂU THUẪN NHỎ, THIỆT HẠI LỚN (22/09/2022)


cdscv