Loading...
Skip to main content
  • TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA TÒA ÁN VỚI VIỆN KIỂM SÁT TRONG CÔNG TÁC XEM XÉT THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ. (29/09/2022)

    Trong công tác giải quyết án, xem xét thẩm định tại chỗ là một trong những biện pháp Tòa án thực hiện nhằm xác minh, thu thập chứng cứ, có sự tham gia chứng kiến của Chính quyền địa phương và các đương sự trong vụ án. Thông qua việc xem xét thẩm định tại chỗ giúp cho cơ quan tố tụng xác định chính xác diện tích, hình thể thửa đất có tranh chấp, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án một cách chính xác, đặc biệt là đối với các vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai.


  • TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN TỔ CHỨC PHIÊN TOÀ TRỰC TUYẾN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ (26/09/2022)


  • MÂU THUẪN NHỎ, THIỆT HẠI LỚN (22/09/2022)


  • TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM TỔ CHỨC XÉT XỬ TRỰC TUYẾN (22/09/2022)


  • TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ XÉT XỬ LƯU ĐỘNG (20/09/2022)


  • TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGÂN SƠN XÉT XỬ TRỰC TUYẾN (16/09/2022)


cdscv