Loading...
Skip to main content

Video - Phóng sự hoạt động của tòa án

chitietvideo

Video tuyên truyền của Chi bộ IV, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn: nhận diện, phê phán các quan điểm sai trái về Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Trong những năm qua, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức triển khai thực hiện tốtKết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hàng năm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký các việc làm cụ thể bám sát các nội dung chuyên đề.

cdscv