Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ:Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại:0209.3873.430
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
  • 0209.3874.994
  • Tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
  • 0209.3841.542
  • Tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
  • 0209.3895.668
  • Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (Tầng 1 trụ sở Trung tâm DS/KHGĐ, UBND huyện Pác Nặm)
  • 0209.3893.868
  • Tổ nhân dân Pò Đon, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
  • 0209.3886.685
cdscv