http://backan.toaan.gov.vn<![CDATA[Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông]]>
Chiều ngày 02/10/2018,tại trụ sở TAND huyện Bạch Thông, TAND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND huyện Bạch Thông.]]>
http://backan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/backan/chitiettin?dDocName=TAND019229http://backan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/backan/chitiettin?dDocName=TAND019229Mon, 08 Oct 2018 14:18:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chức danh Thẩm phán Sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.]]>
Buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp nhận được sự quan tâm, tham dự của đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện.]]>
http://backan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/backan/chitiettin?dDocName=TAND017214http://backan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/backan/chitiettin?dDocName=TAND017214Tue, 14 Aug 2018 17:17:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chức danh Thẩm phán Sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn]]>
Thực hiện quy định tại Quyết định số 345/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về Tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.]]>
http://backan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/backan/chitiettin?dDocName=TAND017212http://backan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/backan/chitiettin?dDocName=TAND017212Mon, 06 Aug 2018 17:15:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân đợt]]>
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân đợt 1/2018. Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng Hội thẩm nhân dân năm, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp trong thời gian 04 ngày, từ ngày 01/8 đến 04/8/2018.]]>
http://backan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/backan/chitiettin?dDocName=TAND016940http://backan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/backan/chitiettin?dDocName=TAND016940Mon, 06 Aug 2018 17:12:00 +0700
<![CDATA[Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chức danh Thẩm phán trung cấp Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn]]>
Thực hiện quy định tại Quyết định số 345/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về Tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trong Tòa án nhân dân.]]>
http://backan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/backan/chitiettin?dDocName=TAND016773http://backan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/backan/chitiettin?dDocName=TAND016773Mon, 06 Aug 2018 17:08:00 +0700