Loading...
Skip to main content

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TÒA ÁN NĂM 2022

  Ngày 20/01/2022

TT

Nội dung

Người thực hiện

1

Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình HN

Phó Chánh Văn phòng TAND tỉnh

2

Phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Lương Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,

Chánh án TAND tỉnh

3

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Đ/c Nguyễn Khánh Phương, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh

4

Quán triệt, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Đ/c Lương Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,

Chánh án TAND tỉnh

5

Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm 2022

Đ/c Lương Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh

6

Phát biểu chỉ đạo của TAND tối cao; Phát biểu của cấp ủy, chính quyền địa phương

Lãnh đạo của TAND tối cao, Lãnh đạo địa phương

7

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đ/c Lương Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,

Chánh án TAND tỉnh

8

Nghỉ giải lao

 

9

Công bố và Trao các Quyết định khen thưởng

Đ/c Ma Văn Hiếu, Ủy viên Ban cán sự đảng, Trưởng phòng TCCB, TT&TĐKT TAND tỉnh

10

Phát động phong trào thi đua năm 2022

Đ/c Lương Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,

Chánh án TAND tỉnh

11

Phát biểu Bế mạc Hội nghị

Đ/c Lương Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,

Chánh án TAND tỉnh

File toàn văn Chương trình Hội Nghị triển khai công tác năm 2022

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 62
cdscv