Loading...
Skip to main content

TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA TÒA ÁN VỚI VIỆN KIỂM SÁT TRONG CÔNG TÁC XEM XÉT THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ.

(29/09/2022 20:21)

Trong công tác giải quyết án, xem xét thẩm định tại chỗ là một trong những biện pháp Tòa án thực hiện nhằm xác minh, thu thập chứng cứ, có sự tham gia chứng kiến của Chính quyền địa phương và các đương sự trong vụ án. Thông qua việc xem xét thẩm định tại chỗ giúp cho cơ quan tố tụng xác định chính xác diện tích, hình thể thửa đất có tranh chấp, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án một cách chính xác, đặc biệt là đối với các vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai.

  

  Những năm gần đây, số lượng án tranh chấp đất đai tại địa phương không ngừng tăng, việc tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ trong các vụ án về tranh chấp đất đai được thực hiện thường xuyên để đảm bảo công tác giải quyết án được kịp thời, đúng quy định.Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành, không quy định Viện kiểm sát là thành phần bắt buộc tham gia xem xét thẩm định tại chỗ, tuy nhiên, thực tế có rất nhiều vụ án do Tòa án xem xét thẩm định tại chỗ khi xác định hiện trạng đất, xác định loại đất, tài sản trên đất chỉ thể hiện trên biên bản thì khi Viện kiểm sát trong quá trình nghiên cứu hồ sơ rất khó hình dung thực tế mảnh đất tranh chấp như thế nào, dẫn đến việc đại diện Viện kiểm sát tham gia xét xử sẽ có quan điểm giải quyết vụ án không chính xác đối với vụ án. Việc kiểm sát viên cùng tham gia xem xét thẩm định tại chỗ sẽ nhận định chính xác, thống nhất về hiện trạng, nguồn gốc, quá trình sử dụng mảnh đất tranh chấp, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các bên đương sự.

  Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác xem xét thẩm định tại chỗ, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện việc ban hành thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân vềthời gian, địa điểm để chủ động bố trí, sắp xếp công việc tham gia cùng Tòa án xem xét thẩm định tại chỗ đối với những tranh chấp liên quan đến đất đai và tài sản trên đất nhằm đảm bảo việc thu thập tài liệu, chứng cứ khách quan, đầy đủ, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án.

C:\Users\DEMO PC\Pictures\z3610502447299_a3c9cc07c95614990e16b686bc53e2c8.jpg

Thẩm phán, kiểm sát viên lắng nghe, giải thích cho đương sự

về sơ đồ đất tranh chấp

  Quá trình thẩm định tại chỗ ngoài trực tiếp được chứng kiến Thẩm phán tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ thông qua cơ quan chức năng đo đạc, Kiểm sát viên còn lắng nghe nguyên đơn trực tiếp trình bày về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất.Qua xem xét thẩm định tại chỗ giúp cho Kiểm sát viên xác định được nguồn gốc thửa đất tranh chấp, vị trí, diện tích, tài sản trên đất… làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

C:\Users\HoangHoai\Desktop\ng.png

Hình ảnh Kiểm sát viên lắng nghe trình bày của đương sự và giải thích cho đương sự hiểu về các quy định của pháp luật trong việc giải quyết án

  Qua công công tác phối hợp, trao đổi kịp thời giữa đại diện Tòa án và đại diện Viện Kiểm sát và căn cứ vào ý kiến của cơ quan thẩm quyền địa phương và các thành phần tham gia,từ đó đưa ra những đánh giá đảm bảo khách quan, toàn diện về vụ án.Trong thời gian tới, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dântỉnh trong việc giải quyết các vụ án,việc... góp phần giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vụ án tranh chấpở địa phương. 

Người viết bài: Lục Thị Ánh Nguyệt


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 525
cdscv